Drukuj

W dniu 16 marca br. o godz. 15.00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie odbędzie się Walne Zgromaczenie Członków Stowarzyszenia.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia w roku 2015

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego

3. Wybór nowych władz .

Serdecznie zapraszamy