Drukuj

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 26 lutego 2015 roku przyjęło sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.